top of page

Velkommen til

Nye elever optages løbende, mød op i en af klubberne og få indblik i karatens spændende verden

Om Dansk Shin-Go-Ryu Karate Organisation

  • Organisationens/Fællesskabets navn er:  "Dansk Shin-Go-Ryu-Karate Organisation” (forkortet DSKO)

  • DSKO er en interesse-organisation/fællesskab af selvstændige Shin Go Ryu karate stilarts Klubber.

  • Medlemskab af DSKO giver mulighed for optagelse i DKKO (Dansk Kontakt Karate Organisation) som er en samling af nationale stilarter med der tilhørende internationale forbindelser.

  • DSKOs hovedformål er at samle til fælles arrangementer, til gavn for klubbernes medlemmer, samt udbredelse af stilarten.

Kontaktperson: Jørn Lund Pedersen
Tlf. 45 86 01 02 (kl. 19-21)

E-mail: JLP@Bsafe.dk

Medlem af

bottom of page